Politik, kommunikation och påverkan

För att nå ut, och för att framgångsrikt i nå sina mål krävs det ofta att ha rätt budskap, vid rätt tillfälle, genom rätt kanal, och med rätt avsändare. Samt tålamod. För att branschorgan, företag, föreningar och organisationer ska påverka sin omvärld och nå affärskritiska mål krävs därför gedigen erfarenhet av politik, medierelationer, strategisk kommunikation, kriskommunikation, samt ett nätverk inom näringsliv, politik, och media. Det erbjuder Biondi, VD och seniorkonsult Ulf Bergström, och vid behov i nära samarbete med andra specialister.

Vem har råd att inte ta råd?

Allt fler organisationer, företag och branschorgan tar hjälp för att få expertis inom public affairs, politik och påverkan för vilket företag har råd att inte få goda, gedigna affärskritiska råd?

25 års gedigen kunskap och erfarenhet

Efter snart tjugofem år i skärningspunkten mellan politik, media och kommunikation på toppnivå har jag bred och djupgående erfarenhet av politisk kommunikation, näringsliv, och beslutsfattande, för regeringen och på EU- samt, lokal-nivå, för företag, föreningsliv, fackligt, av den politiska arenan, samt av politisk påverkan.

Det gör att jag förstår hur de komplexa beslutsprocesser fungerar, vilka nyckelaktörerna är, och kan ge adekvata råd för att säkra affärsmålen. Jag kan analysera situationen, orientera er i det politiska landskapet, och med kunskap och engagemang stötta företag och organisationer med rådgivning för att påverka samhället i affärskritiska, politiska beslut, genom lobbying, opinionsbildning och utåtriktade samhällskontakter.