Om mig som moderator

Ulf Bergström har samlat till samtal, lett och modererat seminarier, samt varit konferencier vid events och konferenser i olika sammanhang i under ungefär 20 års tid, på engelska, franska, tyska och svenska.

Allt från seminarier om cybersäkerhet, digitalisering, ledarskap, EU-samarbete, innovation, InvestEU, till bistånd, Ukraina och matsäkerhet, kultur, musik och författande, till konferenser om mänskliga rättigheter, desinformation, jordbruk och EU-projekt, bland många andra ämnen. Från det lilla formatet, smått och personligt, till det stora, internationella möten.

Ulfs nätverk och kunder spänner över samhällets alla olika beståndsdelar: från branschorganisationer, företagsledningar eller enskilda företag, till myndigheter, och förenings-Sverige.

Med Ulf Bergström som moderator präglas samtalet av hans engagemang, dynamik, och humor, samtidigt som han har ett lugn och bidrar till eftertänksamhet för åhörarna. Hans breda samhällserfarenhet fördjupar samtalet, debatter och utfrågningar, samt sätter kärnfrågan på sin spets. Han engagerar gärna åhörarna med hjälp av digitala verktyg, om uppdragsgivaren vill ha det, och ibland använder han sin operaröst för att väcka åhörarnas intresse.

Med mina egna ord

Med min Masters-examen från College of Europe, och min internationella erfarenhet av ledarskap från insidan på toppnivå i Regeringskansliet och EU-maskineriet kan jag inspirera och leda smarta samtal för att ge publiken nya insikter. Jag använder mina breda kunskaper och yrkesvana av att själv ha varit med i olika paneler, samt min fingertoppskänsla för att hitta det som inte är självklart, det som ger nya insikter och ett nytt perspektiv på frågan.

För mig är det en hederssak att vara påläst, eftersom det gör det möjligt att förstå vad deltagarna säger, och därmed att kunna reagera på det och kort lyfta fram något extra viktigt, för att sedan styra tillbaka till huvudfrågan.

Jag är noggrann med att se till att vi håller tiden, för att vi samtalet ska nå i mål i tid, samt stöttar alla som ska delta, innan och under samtalet, så att de känner sig trygga och att dialogen flyter på.

För att få åhörarna att vara engagerade använder jag respekt och humor, utan att tappa skärpan och seriositet.