Ulf Bergström, EU-rådgivning

EU-inflytande eller bli påverkad?

80 procent av vår lagstiftning sägs påverkas av beslut inom EU. Det innebär att din verksamhet förr eller senare också kommer att påverkas av utvecklingen inom EU. 

Vad som händer i din sektor avgörs inte bara i Stockholm. Det är därför din organisation eller företag behöver involveras tidigt och kontinuerligt följa lagar och policy som påverkar ditt verksamhetsområde. Här kan jag stötta ert arbete.

Gedigen EU-bakgrund

Efter att ha arbetat för fyra EU-organ, inom bland annat: cybersäkerhet; makroekonomi; finansiera; bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet; och innovation har jag goda kunskaper om EU:s processer och hur EU-maskineriet fungerar. Min erfarenhet inkluderar att arbeta både på EU-kommissionens centrala generalsekretariat (ungefär motsvarande Statsrådsberedningen) och som konsult. Vidare har jag i mina olika roller regelbundet sysslat med EU-frågor i Bryssel, inom en rad olika policy-områden.

Kunskap och kontaktnät

Jag talar fem europeiska språk och har en magisterexamen från College of Europe, Brygge. Detta är världens äldsta EU-specialiserade post-grad-examen och är också den mest utbredda magisterexamen bland alumni inom EU-institutionerna. Därtill har jag tjugofem års arbetslivserfarenhet inom EU-organen, samt från Regeringskansliet. 

Sammantaget har jag en solid grund inom politik och regering, gedigen EU-kunskap och insikter från EU, och är expert på att bemästra unionens stora politiska frågor och utvecklingar.

Med EU:s storlek och komplexitet är detta viktigt för att snabbt kunna navigera i dess maskineri och hålla koll på vad som händer och vilka nyckelaktörerna är, allt eftersom situationer utvecklas.

Agera i tid

”Kunskap är makt”, som det gamla ordspråket lyder. Därför är det viktigt för din organisation eller ditt företag att följa upp frågor, bygga kontakter och agera i tid. Detta kräver genuin EU-kunskap och ett nätverk av kontakter. Min etablerade EU-bakgrund innebär att jag har både djupa teoretiska kunskaper om EU, och praktisk intern erfarenhet på toppnivå, samt ett brett nätverk av EU-kontakter inom näringsliv, media och politik. Dessutom har jag en professionell gemenskap av kollegor och medarbetare, som kan anlitas för att bistå med större eller specialistuppdrag som underkonsulter, om frågan skulle kräva.

Börja nu!

Använd mig som EU-veteran för ert EU-arbete.

  • Fem arbetsspråk
  • Magisterexamen från College of Europe
  • Gedigen EU-kunskap
  • Dokumenterad erfarenhet av arbete för EU och Regeringskansliet
  • Stort kontaktnät i Sverige såväl som i Bryssel och andra huvudstäder