Kriskommunikation

“There are only two types of organisations; those who already have had a crisis, and those that will”

Jag erbjuder företag, branschorganisationer och offentliga personer följande stöd:

  • Kriskonsult, akut rådgivning, strategiskt samt operativt stöd vid kris. (
  • Krisutbildning, kriskommunikation
  • Media-träning, förbered dig-innan krisen kommer.
  • Kriskommunikationplan

Förbered för storm

När krisen kommer – för att en kris kommer, stor eller liten, det är bara en tidsfråga-då behöver ditt företag, organisation, eller du som offentlig person, agera för att kunna ta er ut krisen. Ni vill landa på fötterna, så snabbt som möjligt. Samt med så liten skada som möjligt.

Att hantera mediadrev och mediala kriser är samtidigt komplicerat. Trycket utifrån gör att du vill hantera frågan internt. Samtidigt behöver ni råd utifrån-eftersom ni själva är i stormens öga kan ni inte agera objektivt, utan det krävs att en extern kraft kan lyfta obekväma sanningar och tankar, samt opartiskt klargöra era handlingsmöjligheter när stormen går. 

Där är min erfarenhet en beprövad resurs för att navigera er genom och ut ur krisen.

Krishantering-en god investering

Lär dig förstå olika slags typer av kriser, krisens olika faser och vad ni kan göra för att förebygga dem, innan krisen kommer. Det bästa du kan göra för att undvika eller minska effekterna av en kris är att förbereda dig, innan mediadrevet drar igång. 

Samt, vet vad du ska göra för att minska skadeverkningarna, när det väl börjar att blåsa. Den interna kulturen och organisationen påverkar utgången av krishanteringen-så vet du vilken slags företag eller organisation ni är, för att hantera stormen?

Jag har en gedigen, djupgående praktisk erfarenhet av att hantera olika slags kriser, interna såväl som externa, medial granskning och mediala drev, efter att ha arbetat som bl.a. pressekreterare, kommunikationschef, samt rådgivit företagsledningar och organisationer som seniorkonsult, för bl.a. Regeringen, branschorganisationer och inom EU.