Corporate Communication

Väl planerad, effektiv företagskommunikation -corporate communications bidrar till att
affären blir av. Vi stöttar er i att försvara, stärka och stötta er organisation eller
företags anseende, öka kännedom om varumärket och med strategier hur ni nå ut till
era målgrupper genom att stötta er med:

  • Kommunikationsstrategier
  • Internkommunikation
  • Strategisk rådgivning på styrelse- och ledningsnivå till organisationer, bransch- och fackförbund, samt företag
  • Varumärkesarbete

Varumärket visar ledarskap

Hur ser ni till att vässa varumärket? Hur ser ni till att vara relevanta i en föränderlig omvärld? Vill ni förändra världen? Inspirera? Sälja er produkt? Bygga en stark organisation som leder utvecklingen och lockar investerare? Ja, då måste ert varumärke skapa förtroende. Att stärka
varumärket är att sätt att stärka ledarskapet för din organisation eller företag.

Visa att du vårdar er varumärket, så visar du omvärlden att du bryr dig om människor och företaget och det budskap ni vill förmedla om er
produkt eller tjänst.

Vilka är de aktuella kanalerna för att bäst stärka varumärket? Vilka är de bästa budbärarna? De här ledningsfrågorna bör ert företag eller
organisation ha klara svar på och en strategi för.

Vem har råd att inte vårda sitt varumärke?

Ert varumärke är ett löfte till era klienter, som knyts till minnen och laddningar.
Varumärket är därmed en av era starkaste affärstillgångar. Därför är varumärket värt
att vårda, då det är ert bästa sätt att marknadsföra er organisation, era produkter
samt för att positionera er gentemot era konkurrenter.
Ett bra sätt att säkra varumärket är att få stöd av extern expertis för att öka den
interna kunskapen om varumärkets betydelse, samt utveckla varumärkesarbetet,
med oberoende råd och stöd.

Biondi erbjuder:

  • Omvärlds och konkurrentanalys
  • Oberoende analys av styrkor och svagheter
  • Skapa en användbar varumärkesplattform
  • Positionsförflytta varumärket till där ni vill vara
  • Varumärket internt-internkommunikation
  • Branding-stärka varumärket

Genomgående stöttar vi med processledning, strategival och i arbetet med att ta fram texter som gör skillnad för att stärka varumärket